Нанотехнологија и нано сребро

Нанотехнологијата е една од најнапредните науки за производство и користење на честички со нано-големина кој се мерат во нано метри (1nm = милијардити дел од метарот) а наносреброто е еден нано материјал кој има оптимален стерилизирачки ефект. Среброто е познато како една од најефикасните антибиотски супстанци познати во човековата историја и токму поради тие природни антибактериски и антифунгинални својства се употребува за лечење на полесни болести повеќе од 100 години. Тоа не е токсично не предизвикуа алергии и нема кумулативен ефект.

Испитувањата покажале дека делувајќи како катализатор, среброто ги онеозможува потребите за ензими на едноклеточните бактерии, вируси и габички за метаболизам на кислородот. Со други зборови, составот на наносреброто ја оневозможува на ресорпцијата на базалниот метаболизам на составот за пренос на електрони и пренос на супстрати низ постојаната мембрана на микро-организмите. На тој начин наносреброто го спречува размножувањето и растот на оние бактерии и габички кои предизвикуваат инфекции, непријатен мирис, чешање и рани.

Наносреброто има антибактериски ефект кој може да уништи до 650 различни типови на бактерии и има многу појака способност за уништување на микро-организмите тколку другите гермициди. Поради тоа е во широка употреба кај секојдневни производи како што е електроника, антибактериски производи и дезодоранси.

Споредба:

Радикали на наносребро

Дезифектант
 

Ефективност

одлична

вообичаена

Дезодорирање

одлично

хемиско

Сигурност

сигурен

 штетен

Трошоци

ниски

вообичањени
 

Состав на радикалите од нано-сребро

Радикалот од наносреброто е јак оксидирачки агенс, кој кога ќе дојде во допир со бактериите, непријатните мириси и разни органски или неоргански супстанции, произведува насцентен кислород и има силна моќ на стерилизирање идесодорирање.

 

Радикал на наносребро

+

бактерии, вируси, непријатен мирис
 

=

насцентен кислород
 

висока моќ на стерилизација

 

 

 

 

 O2       O2