За нас

Основните темели на кој фирмата ќе постои и ќе се развива, ќе биде нано-технологијата и производите добиени од неа и да бидат достапни на купувачите.

Еден од тие прозиводи добиени со нано-технологијата е брендот Silverex, која изминативе неколку години полека но сигурно го освојува светскиот пазар. Благодарение на модерната врвна нано-технологија добиените сребрени јони од среброто имплементирани во сите Silverex производи, атестирани во повеќе институции меѓу кои и американската FDA (Агенција за храна и лекови) ги даваат очекуваните резултати.
Проучувајќи бројна литература и јас како инженер - технолог сакам да го поттикнам природниот начин за зачувување на личното здравје и убавината. Најпрво, и покрај сите атести што ни се на увид, јас и моето семејство подолго време ги користиме Silverex производите и се уверивме во нивниот квалитет и ефикасност за кое пишуваме на нашата интернет страница.
Имено, како да нудиме некој производ на купувачите кога и ние претходно не сме го користеле и увериле во нивниот квалитет и ефикасност.
Ние сме ексклузивни застапници на Корејската компанија Silverex производи на база на сребро кој претставуваат враќање кон природата во соработка со врвна технологија.

Посебен впечаток ми оставија карактеристиките на производите со нивната ефикасност, долготрајност и врвниот дизајн.
 

Со почит,

Виолета Костоска
Silverex Македонија, Тетово